Zápis ze 16. schůze ÚČBS

středa 19. září 2001 v hotelu Kettner

 

Přítomni:           Frabša st., Frabsa ml, Hebák, Nesvadba, Sůra a Verdier 

Omluveni:        Franz

 

1. Český bridžový svaz se připojuje k mezinárodnímu odsouzení teroristických akcí v USA a uvědomuje si nutnost mnohem tvrdšího trvalého přístupu k terorismu všeho druhu! Uvážlivý, ale zároveň tvrdý a důsledný boj s teroristy je jedinou šancí pro budoucnost.      

 

2. ÚČBS vzalo se znepokojením na vědomí zatím nedostatečný počet zahraničních přihlášek (k 19. září asi 40) na Mezinárodní bridžový turnaj, který pořádá ČBS od 12. do 21. listopadu v Praze (od 12. do 18. otevřené soutěže s kulturním programem a od 16. do 21. listopadu soutěže seniorů rovněž s kulturním programem). Důvody mohou být různé, ale pochopitelnou okolností je současná znepokojivá mezinárodní situace. Pro zlepšení situace ÚČBS doporučuje:

 

a)      Obrátit se na A. Gudge a N. Randa s žádostí o organizační pomoc a s upozorněním, že ČBS možná odmítne oficiální mezinárodní organizační propojení, protože by nemohl dodržet požadované finanční závazky vůči EBL.

b)     Pokusit se zabezpečit i levnější finanční ubytování, částečně omezit kulturní program a znovu nabídnout novou variantu francouzské, německé, rakouské, polské, maďarské federaci.  

c)      Požádat všechny členy ČBS, aby co nejvíce využili osobní kontakty pro zvýšení počtu zahraničních účastníků.

 

Každopádně je třeba zabránit mezinárodní ostudě a proto ÚČBS žádá všechny bridžisty o maximální pomoc i osobní účast na turnajích. Veškeré náměty i informace orientujte na Zdeňka Frabšu ml., který je hlavním organizátorem turnaje. Zbývají ještě dva měsíce!

 

3. ÚČBS mrzí po krátkém provozu znovu porouchaný míchací stroj a žádá M. Verdiera, O. Svobodu a Z. Frabšu ml. o zabezpečení okamžité reklamace a opravy.

4. ÚČBS upozorňuje všechny kluby, že na naší internetové stránce jsou všechny potřebné informace pro možné klubové pořádání European Simultaneous Pairs (pořádá EBL), které jsou ve dnech 26. až 29. listopadu 2001. Žádáme předsedy klubů o podporu a organizaci této akce. ÚČBS pak musí finančně i fakticky zabezpečit potřebný počet výtisků pro účastníky.

5. Náš OPEN REPRE tým (Svoboda-V.Volhejn a Filip-Kopřiva) a REPRE LADIES tým (Pokorná-Svobodová, Lančová-Bahníková a Erdeová-Hnátová) se účastní na základě pozvání německé bridžové federace trojutkání s Němci a Rakušany 29. a 30. září v Regensburgu. Osobou odpovědnou za naši účast je P. Hebák, který s manželkou obdržel osobní pozvání od předsedy německé federace.  

6. ÚČBS považuje za neúnosnou situaci, kdy stále nebyly vyhlášeny konečné výsledky seriálu velkých cen ČR za rok 2000 i stav, kdy pořadatelé odvádějí peníze, ale ty zůstávají na našem účtu. Dále na naší internetové stránce nejsou výsledky celostátní ligy a kapitáni týmů nic neobdrželi. Celkově spolupráce se soutěžní komisí vázne a ÚČBS trvale řeší stížnosti vůči předsedovi této komise a napravuje nedostatky komise (stačí vzpomenout problémy s propozicemi ligy i párových soutěží atd.). Po zvážení všech okolností se ÚČBS rozhodlo upřímně poděkovat Bohoušovi Picmausovi za jeho dvouletou činnost a odvolat jej z funkce předsedy soutěžní komise. Novým předsedou jmenuje Jiřího Kopřivu, kterého zároveň žádá o zabezpečení funkčního pracovního týmu.           

7. ÚČBS vzalo na vědomí závěry REPRE komise k výběru týmů pro rok 2002 a k zabezpečení jejich přípravy a vedení. Považuje za nutné, aby REPRE komise vytvořila (podle General Conditions od WBW)  kodex reprezentanta, který každý reprezentant nejen podepíše, ale musí i dodržovat. Mnohem odpovědněji než v minulosti se budou posuzovat nejen sportovní výsledky.  Na olympijské sporty jsou kladeny vyšší požadavky a souvisí s tím i případné budoucí příspěvky ČSTV. Týmy JUNIORS a LADIES měly kompletní finanční zabezpečení a týmům OPEN a SENIORS byly uhrazeny vklady i náklady funkcionářů. Je tedy oprávněné požadovat i odpovídající sportovní a společenské výsledky.  ÚČBS považuje výsledky z Tenerife za projev určitého zlepšení (některá vítězství byla velmi radostná), ale o celkové spokojenosti ještě nejde mluvit. Vynikající je však rozhodně výsledek páru Erdeová-Hnátová a ÚČBS se připojuje ke gratulantům. Jen více takových umístění!

8. ÚČBS bere s velkým uspokojením na vědomí skutečnost, že po Janu Volhejnovi i Petr Jelínek získal (v srpnu v Itálii) titul mezinárodního rozhodčího. Přejeme úspěchy i do budoucnosti! ÚČBS slibuje i další podporu všem nadějným kandidátům na tento titul.

9. ÚČBS děkuje J. Ertnerovi za utřídění zahraniční korespondence, ale potřebuje v této oblasti intenzivnější spolupráci na aktuálních mezinárodních organizačních úkolech.

10. Připomínáme nabídku  hotelu Zlatá Praha (Na Zavadilce v Praze 6) na využití pěkných a výhodných místností k uspořádání jednorázových turnajů (jako je VC Prahy). Potřebné informace má P. Hebák, ale je možné se přímo spojit s paní Švarcovou na mobilu 0605-215186.

11. ÚČBS velmi podrobně projednalo rozsáhlé a závažné návrhy M. Verdiera, které se týkají řady oblastí činnosti ČBS i ÚČBS. Řešení některých bude okamžité (nové účetní a hrací období), jiných postupné (matrika a klasifikační systém, komise etiky, rozhodčích a odvolací výbor ČBS), zatímco některé mohou být řešeny až na konferenci delegátů, která je připravovaná na konec roku 2001 (příspěvky a samotný název ÚČBS). 

12. Na příští schůzi ÚČBS se tímto zvou všichni předsedové komisí a žádají se, aby na této schůzi předložili stručný, výstižný a na fakta soustředěný přehled všech výsledků své komise za poslední dva roky od konference delegátů v roce 1999 (resp. od okamžiku vytvoření komise). Zároveň má ÚČBS zájem zjistit, kteří členové se v jednotlivých komisích skutečně podílejí na činnosti komise. Podání přehledu se  týká J. Baláše, V. Macháta, P. Sajala, J. Maška, T. Mráze a V. Kypty. Za soutěžní komisi připraví přehled M. Franz a za REPRE komisi P. Hebák.  

 

 

ÚČBS děkuje tímto všem, kteří se v posledních dvou letech podíleli na činnosti Českého bridžového svazu a vyjadřuje naději, že se nám v budoucnosti bude dařit. Připomínáme, že konference delegátů na konci tohoto roku  by měla komplexně zhodnotit dosavadní činnost ÚČBS a zvážit  další pokračování pro druhou polovinu funkčního období 

   

 

                                                                                               Zapsal J. Sůra

 

 

 

Příští schůze ÚČBS se koná v pátek 20. října v hotelu Kettner v 18 hod.