Zápis z 18. schůze ÚČBS

pátek 7. prosince 2001 v hotelu Kettner

 

Přítomni:        Frabša st.,  Hebák, Nesvadba, Sůra, Verdier 

Omluveni:     Franz

1.    ÚČBS projednalo materiály, které budou předloženy konferenci delegátů a souhlasí:

*   Se zprávou o činnosti ÚČBS a jeho komisí za období od listopadu 1999 do listopadu 2001, kterou vypracoval a předložil P. Hebák.

*   Se zprávou o hospodaření za rok 2000, kterou vypracoval a předložil M. Verdier.

*   Se zprávou o vyúčtování MS juniorů 1999 v Nymburce. Zprávu (vypracovanou JUDr Paclíkem) předkládá P. Sajal jménem revizní komise ÚČBS, která se ujala vyřešení tohoto problému minulého ÚČBS. Konference delegátů by měla doporučit (ve smyslů závěrů této zprávy) vedení BK Praha, aby podalo členské schůzi návrh na vyloučení P. Kurzweila z ČBS. Revizní komise seznámí s obsahem a závěry zprávy L. Batelu a E. Bahníkovou.

2.    ÚČBS předloží konferenci delegátů ke schválení:

*   Zprávu o činnosti ÚČBS a jeho komisí za období od listopadu 1999 do listopadu 2001 a zprávu o hospodaření za období 2000 až 2001.

*   Návrh na úpravu členských příspěvků na 500 Kč za jeden rok, 150 Kč za jeden rok pro studenty a důchodce a 0 Kč pro juniory do 18 let.

3.    ÚČBS bere na vědomí rezignaci Jiřího Baláše na funkci předsedy klasifikační komise a děkuje mu za práci, kterou v čele této komise vykonal. Zároveň jmenuje do funkce předsedy klasifikační komise Vladimíra Macháta.

4.    ÚČBS po dohodě se zúčastněnými jmenuje předsedou komise rozhodčích Jana Volhejna (komise zatím pracuje ve složení J. Volhejn, P. Jelínek, D Šlachta).

5.    ÚČBS pověřuje J. Ertnera nahlášením VC Prahy do mezinárodního kalendáře.

6.    ÚČBS připravuje na 16. a 17. listopadu 2002 uspořádání 1. ročníku mezinárodního týmového turnaje pěti zemí v kategoriích Ladies, Open, Juniors a Seniors. Pozvána budou družstva Německa, Rakouska, Polska a Maďarska. Předběžně je zajištěno částečné financování formou sponzorského daru. ÚČBS pověřuje J. Ertnera a M. Verdiera okamžitým rozesláním zvacích dopisů předsedům příslušných bridžových svazů a P.Hebáka organizačními kroky nezbytnými pro zabezpečení této akce.

7.    ÚČBS akceptuje zprávu o přeboru družstev ČR 2001, zprávu o přeboru ČR dvojic s IMP hodnocením, jakož i zprávu o seriálu VC ČR 2001. Zprávy vypracoval a předkládá předseda SK J. Kopřiva. ÚČBS zároveň pověřuje P. Nesvadbu, aby zajistil uveřejnění těchto zpráv na internetové stránce ÚČBS u T. Fořta.

8.    První, druhá i třetí celostátní liga se hraje podle novelizovaných propozic soutěžní komise, jejichž přesnou podobu obdrží kapitáni všech týmů a je i uveřejněna i na internetové stránce u T. Fořta. ÚČBS nesouhlasí s jedním novým bodem SK, ale ten do novelizované formy zatím není zařazen.

9.    ÚČBS žádá všechny BK ČBS o pravidelné sledování zápisů i internetové stránky ÚČBS a o včasné zabezpečení   informací  pro  všechny členy ČBS, jakož i pro případné další zájemce o bridžový život.

Podle názoru ÚČBS i REPRE komise jsou neoprávněné a urážlivé kritické poznámky např. člena výboru BKP po dvou měsících od 17. zápisu, že někdo nevěděl o vyhlášených REPRE kvalifikacích! Všechny informace prošly zápisy ÚČBS, které všechny kluby pravidelně dostávají, jsou na internetové stránce ÚČBS, zmínky byly v časopise a valná většina zájemců je zaznamenala.   

 

Příští schůze ÚČBS se koná v pátek  25. ledna 2002 v hotelu Kettner v 18.00.

zapsal: Petr Nesvadba

 

Na příští schůzi jsou zváni i předsedové všech komisí. Kromě drobností je jediným bodem programu  KONKRÉTNÍ PLÁN ČINNOSTI na rok 2002 (ÚČBS i jednotlivých členů, jakož i všech komisí. Prosíme všechny, aby si to připravili nejlépe velmi stručně písemně nebo-i  poslali mailem). Musí to být adresné a kontrolovatelné, abychom na konci roku mohli říct, zda se to udělalo či nikoli.