Zápis z 19. schůze ÚČBS

pátek 25. ledna v 18 hod. 2002 v hotelu Kettner

 

Přítomni za ÚČBS: Frabša, Franz, Hebák, Verdier      

Přítomní za komise ÚČBS: Kopřiva (soutěžní komise), Volhejn Jan (komise vedoucích turnajů),

Omluveni:  Machát, Mašek, Mráz, Nesvadba, Sůra

 

1. ÚČBS bere na vědomí materiály EBL a WBF o akcích v roce 2002 a v následujících letech. Letos jde už o ukončené Salt Lake City, ME týmů v Salsomaggiore od 15. do 29. června, Ladies Festival v Palermu od 21. do 26. května, ME juniorů v Torquay v Anglii od 7. do 17. června, ME mixů v Ostende od 16. do 22. března, otevřené MS v Montrealu v Kanadě od 17. srpna do 1. září  a univerzitní MS týmů od 4. do 13. srpna v Brugach v Belgii. V dalších letech je zajímavostí otevřené ME v Mentonu v druhé polovině června 2003, ME týmů 2004 ve stejné době v Malmö ve Švédsku a bridžová olympiáda 2004 v Turecku. Z dalších je pro bridž velmi důležité setkání MOV v listopadu letošního roku v Mexiku, které rozhodne o zařazení sportů na příští ZOH v Turinu 2006. Od Montrealu 2002 budou změny v zákazech hnědých konvencí a HUM. Z finančního i organizačního hlediska je závažné rozhodnutí o uplatňování povinnosti národního hracího i oficiálního oblečení pro všechny členy týmů (včetně doprovodu) počínaje ME letos v červnu v Itálii. Zajímavostí je i změna oficiálního názvu z lady na woman resp. z ladies na women. V souvislosti s novým dress code ÚČBS pověřuje M. Verdiera jednáním s EBL o zvýšení již tak neúměrně vysokých nákladů účasti REPRE týmů na ME.       

2. ÚČBS vítá Czech Open od 11. do 18. července, které je nejen velkou příležitostí si dobře zahrát, ale i význačnou propagací bridže u nás (ve spolupráci s AV Kontakt zabezpečuje M. Franz). Pozvánka s programem existuje a je předběžně dostupná. Na internetové stránce ČBS (Fořt) ČBS) bude po schválení dohody k dispozici zájemcům. ÚČBS bere program na vědomí a nemá žádné námitky.

3. REPRE komise se pověřuje zabezpečením ubytování pro REPRE týmy na ME v Itálii. Je to celkem 24 lidí (18 hráčů, 3 nehrající kapitáni, 2 skóreři a 1 zástupce svazu na kongresech). ÚČBS zabezpečuje vysoké vklady týmů, ale nehradí náklady hráčů. REPRE komise musí dořešit všechny otázky naší účasti na ME, výběr týmu do Bonnu a způsob výběru týmů na čtyřutkání (Rakousko, Německo, Polsko a my), které se ve všech kategoriích (muži, ženy, senioři i junioři) uskuteční v Praze 16. a 17. listopadu.

4. ÚČBS jmenuje Vladimíra Macháta předsedou tříčlenného národního odvolacího výboru ČBS. Všechna rozhodnutí a odvolání v našem bridži jsou nejvýše třístupňová. Prvním stupněm je vedoucí turnaje (rozhodčí), druhým stupněm je odvolací výbor turnaje (byl-li ustaven) nebo soutěžní komise (nebyl-li výbor turnaje ustaven), jejímž předsedou je J. Kopřiva  a třetím nejvyšším stupněm je právě jmenovaný národní odvolací výbor ČBS. V problémech etiky zastupuje druhý stupeň komise etiky, jejímž předsedou je T. Mráz. Členové národního odvolacího výboru budou jmenováni na příští schůzi ÚČBS podle návrhu V. Macháta. 

5. Byla projednán pěkně připravený přehled očekávané činnosti komise soutěžní a vedoucích turnajů (nový název dosavadní komise rozhodčích) v roce 2002, který připravili předsedové těchto komisí J. Kopřiva a J. Volhejn. ÚČBS jim tímto děkuje a přeje úspěchy.

6. Na příští schůzi ÚČBS, která je 15. února v hotelu Kettner od 18.00,  jsou ze stejného důvodu pozváni zbývající předsedové (V. Machát - klasifikační komise, V. Kypta - komise rozvoje bridže a J. Mašek - komise manažerská). Předpokládá se, že též předloží k jednání přehled očekávané činnosti v tomto roce.  

7. ÚČBS schválilo (kromě úhrady cestovních výdajů) jednotnou odměnu vedoucímu turnaje (rozhodčímu) ve výši 500,- Kč za 1 kolo a 300 Kč za 1 kolo pro případného pomocníka.

8. Připravuje se nový statut ČBS (odpovídá M. Verdier) a modifikace soutěžního řádu (J. Volhejn) ve smyslu posledních rozhodnutí.   

9. ÚČBS vzalo s uspokojením na vědomí, že v oficiálním seznamu mezinárodních rozhodčích EBL jsou i Jan Volhejn a Petr Jelínek.

10. Za ÚČBS má P. Nesvadba na starosti otázky internetovou komunikaci s kluby a komisemi. Informuje, že založil novou adresu cbs@seznam.cz, ze které se rozesílá na ucbs@seznam.cz a dále na sekretáře svazu pro zahraničí, předsedy a členy komisí. Obnovuje i adresy klubům, ale to není  automatické. Zatím je v adresáři klubycbs@seznam.cz  celkem 11 kroužků a na dalších dvou se pracuje. Informace o návodu na údržbu schránek klubů P. Nesvadba předá T. Fořtovi  do časopisu i na internetovou stránku svazu. UCBS znovu žádá všechny kluby, aby sledovali činnost ÚČBS aspoň prostřednictvím zápisů, které dostávají (odebírají-li si elektronickou poštu). Se zápisy kroužků i ÚČBS by měli být seznámeni všichni členové (nástěnky či jiné způsoby).

11. ÚČBS bere s uspokojením na vědomí zřízení severomoravské skupinovky a v rámci podpory rozvoje bridže schvaluje 7,5 tis. Kč na rozjezd této soutěže.

12. Klasifikační komise se pověřuje vytvořením nového systému, ze kterého by mělo vyplynout doporučení, zda zachováme dosavadní kalendář či se vrátíme na bývalý školní. Existují rozumné argumenty pro obě varianty, takže je zapotřebí důkladné zvážení všech okolností.       

12. ÚČBS zatím nepředpokládá žádné zásadní změny soutěžního systému celostátní ligy, ale doporučuje využít volné termíny ke zřízení KO systému poháru ČR, tak jak to je v jiných sportech.

13. Předsedové komisí odpovídají za písemnou odpověď na každou písemnou stížnost formou dopisu či e-mailu. Při nesplnění této povinnosti vyvodí ÚČBS okamžitě důsledky.     

14. ÚČBS schvaluje vklad na přebor mixových družstev 600 Kč za tým a schvaluje změny v termínovém kalendáři ČBS, jejichž důvodem byly obtíže se zabezpečením hrací místnosti. Jde   o výměnu termínů třetího turnaje první ligy a prvního ročníku přeborů ČR seniorů a juniorů. Třetí turnaj 1. ligy se uskuteční  6. a 7. dubna 2002 v Praze a první ročník přeboru ČR seniorů a 1. ročník přeboru ČR juniorů se uskuteční (společně jako dva nezávislé turnaje) v místnostech menzy VŠE v Praze 27. dubna. Relativně závazné přihlášky přijímá P. Hebák (od seniorů) a Z. Frabša ml. (od juniorů). Přihlášky jsou vzhledem k prvnímu ročníku nutné, aby bylo možné vše uspokojivě organizačně zabezpečit. Pozvánku dostanou kluby a bude i na internetové stránce ČBS u T. Fořta.           

15.ÚČBS schvaluje propozice přebor dvojic s topovým hodnocením předložené předsedou SK.

16. ÚČBS schvaluje vklad na přebor dvojic s topovým hodnocením ve výši 150 Kč za hráče.

17. ÚČBS ve shodě s propozicemi schvaluje příspěvek 700,-Kč na cestovní náklady týmu ESO Brno jako kompenzaci za nepřidělené pořadatelství turnaje III.ligy, na které mělo podle umístění v loňském ročníku nárok.

18. ÚČBS bere na vědomí zprávy předsedy SK o přeborech mixových párů 2001 a neuskutečněném přeboru jednotlivců 2001.

 

Příští schůze ÚČBS se koná v pátek 15. února v hotelu Kettner od 18 hod.

 

                                                     Zapsal: Z. Frabša