Zápis z 20. schůze ÚČBS

pátek 15. února v 18 hod. 2002 v hotelu Kettner

 

Přítomni za ÚČBS: Hebák, Nesvadba, Sůra, Verdier           

Přítomní za komise ÚČBS: Frabša Zdeněk ml.(komise rozvoje bridže), Machát

                                            Vladimír (komise klasifikační) a Mašek Jiří (komise

                                            manažerská),

Omluveni:  Franz, Frabša Zd. st. 

 

1. ÚČBS odsuzuje porušování etiky i přijatého kodexu reprezentanta v průběhu kvalifikačního zápasu v kategorii OPEN. Pověřuje REPRE komisi ověřit všechny informace a přijmout zásadní rozhodnutí (rozhodnout o dalším postupu).   

2. ÚČBS pověřuje REPRE komisi, aby urychleně projednala závěry třetího bodu minulého zápisu a na příští schůzi informovala o způsobu zabezpečení všech uvedených úkolů.

3. ÚČBS schvaluje návrh V. Macháta, podle kterého se předběžně členy národního odvolacího výboru ČBS tímto stávají Ing. Jaroslav Sedlář (souhlasí - pozn. PH) z Prahy a RNDr. Ctibor Pelikán z Brna (nutné však projednat - pozn. PH).

4. ÚČBS se omlouvá za pozdní vyřízení a souhlasí s dodatečnou úhradou vkladu páru Erdeová-Hnátová na Tenerife 2001. Důvodem je jejich skvělé 4. místo na párovém Mistrovství Evropy.           

5. ÚČBS děkuje předsedům komise manažerské, kvalifikační a rozvoje bridže za jejich dosavadní činnost, souhlasí s jejich plány na letošní rok a přeje jim mnoho úspěchů.

6. ÚČBS většinou hlasů rozhodlo, že změní roční hrací a nyní i účetní období zpátky na školní rok. Podrobnosti dořeší soutěžní a klasifikační komise po dohodách s M. Verdierem

7. ÚČBS využívá závěr konference delegátů a po předběžném projednání a jejím souhlasu kooptuje od 16. února 2002 jako svého sedmého člena paní Denisu Pěknou z Českých Budějovic.

8. Na příští schůzi se kromě běžné agendy jednání bude týkat komise etiky        (T. Mráz) a REPRE komise (zprávu a opatření podle jednání komise připraví     M. Verdier a P. Hebák)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští schůze se koná v pátek 5. dubna v hotelu Kettner od 18 hod.