Zápis z 22. schůze Ú ČBS

26. dubna 2002, Praha, hotel Kettner

Přítomni: Frabša, Franz, Hebák, Nesvadba, Pěkná, Sůra

1.     Ú se zabývalo situací vzniklou po odstoupení Marca Verdiera. Ú si váží práce, kterou Marc pro český bridž vykonal a respektuje i jeho hodnocení situace, které vyjádřil rezignací.
Ekonomické záležitosti Ú přebírá J. Sůra s tím, že s pokladními záležitostmi mu bude pomáhat Zd. Frabša st.

2.     V průběhu schůze předložil písemně rezignaci na člena Ú i Zd. Frabša st. (v této rezignaci nejsou uvedeny její důvody). Je však nadále ochoten pomáhat (viz bod 1). Ú mu děkuje jak za tuto ochotu, tak i za práci, kterou v Ú vykonal.

3.     P. Hebák informoval Ú o dopise, který zaslal 13. dubna předsedovi BK Ostrava B. Kociánovi. Do okamžiku konání schůze neobdržel odpověď. (B. Kocián reagoval 2. května otevřeným dopisem, ve kterém vysvětluje situaci z pohledu BK Ostrava, resp. vlastního.). Ú není oprávněno zasahovat do sporů mezi jednotlivými kluby, prosí však členy obou ostravských klubů, aby se pokusili dohodnout přinejmenším o spravedlivém rozdělení majetku. V daném okamžiku navíc žádá oba ostravské kluby, aby zaslali co nejrychleji soupisy členů – stačí mailem.

4.     Ú ČBS schvaluje propozice přeboru republiky dvojic s topovým hodnocením pro kategorii seniorů. Ú ČBS schvaluje propozice přeboru republiky dvojic s topovým hodnocením pro kategorii juniorů.

5.     Ú ČBS schvaluje příspěvky nehrajícím kapitánům a skorerům na cestu a pobyt na ME. Jedná se o 5 osob (Fládr, Martynek, Mašek, Štulc a Jansa nebo Šubrt).

6.     Ú ČBS schvaluje příspěvek na povinné slavnostní oblečení a to ve výši přibližně 1500 Kč na osobu.

7.     Zástupcem ČBS na kongresech konaných u příležitosti ME jmenuje Ú ČBS Petra Hebáka.

8.     27. dubna se uskutečnily souběžně přebory republiky TOP dvojic v kategorii juniorů a seniorů. Ú ČBS děkuje všem, kdož se na jejich úspěšném uspořádání podíleli.

Zapsal: Petr Nesvadba