Zápis z 23. schůze Ú ČBS

Praha, VŠE, 11.června 2002

Přítomni: Hebák, Nesvadba, Pěkná, Sůra

Omluven: Franz

1.     U posoudilo žádost Davida Vozábala o poskytnutí příspěvku na reprezentační starty (Open, Juniors, Švédsko). Po konzultaci se sponzory odložilo rozhodnutí na dobu po skončení ME.

2.     Schválení propozic přeboru republiky družstev Ú odložilo na příští schůzi (při Czech Open v Pardubicích), protože část jeho členů se s nimi nestačila zatím podrobně seznámit (byly vyvěšeny 3.6.).

3.     Ú vyslovilo plnou podporu turnaji Czech Open. Poděkování a formu podpory organizátorům zformuluje jménem Ú Milan Franz.

4.     Ú projednalo stížnost Petra Jelínka na rozhodnutí NOV ve věci odvolání Václava Hejduka z 2. celostátní ligy. Konstatuje, že:

a.     proti rozhodnutí NOV se nelze odvolat,

b.      stížnost by mohla být důvodem k tomu, aby Ú vrátilo případ NOV v případě, že by došlo ze strany NOV k závažnému porušení procesních pravidel, což se nestalo,

c.     podle vyjádření předsedy NOV tento výbor nepředpokládá, že by osobní vyslechnutí účastníků sporu mohlo názor NOV změnit.

5.     Ú bylo opětovně požádáno vedením BK Herold Ostrava, aby se angažovalo ve sporu ostravských klubů. Ú nemůže a ani nebude zasahovat do sporů mezi dvěma kluby, zejména za situace, kdy má od účastníků sporu k dispozici naprosto rozdílná vyjádření. Ú již na minulé schůzi zaregistrovalo BK Herold Ostrava a žádá oba kluby, aby:

a.     urychleně zaslali Ú seznam svých členů,

b.     se pokusili dohodnout na spravedlivém rozdělení majetku.

6.     Stav příprav na podzimní turnaj čtyř (pěti) států je následující:

pozvánky byly odeslány Němcům, Rakušanům, Polákům a později i Maďarům. Němci a Rakušané již pozvání přijali, Poláci a Maďaři se zatím neozvali. Petr Hebák je pověřen dalším jednáním s těmito federacemi při příležitosti ME v Itálii a rovněž koordinací dalšího postupu při organizaci.

7.     Byly připraveny smlouvy se sponzory na další období. K jejich podpisu by mělo dojít v nejbližší době. Ú děkuje jménem ČBS všem sponzorům. Bez jejich angažovanosti by mnoho činností nemohlo vůbec zajišťovat. Jedná se zejména o reprezentační akce, kde zaplacení stále se zvyšujících vkladů (spolu s rostoucími náklady na příspěvky EBL a WBF) by bylo bez sponzorů zcela nereálné.

8.     Ú pověřuje Denisu Pěknou spoluprací s českými kluby (pro moravské kluby je pověřen Petr Nesvadba).

9.     Ú žádá všechny komise, kterých se týká přechod na organizaci soutěží systémem podzim – jaro, aby urychleně předložily návrh všech změn nezbytných pro zajištění tohoto přechodu. Členové ČBS by měli být s celou záležitostí podrobně seznámeni nejpozději koncem srpna.

10.  Ú vítá iniciativu BK Havířov a pověřuje tento klub uspořádáním přeboru ČR TOP dvojic v dorostenecké kategorii (do 18 let). Termín je nutno dohodnout s předsedou SK tak, aby přebor mohl být zařazen do termínového kalendáře pro rok 2003.

11.  Ú bere na vědomí zvýšené náklady na ME juniorů a školních družstev v Torquay, ke kterým došlo v souvislosti se změnou ubytovacích možností a nutností, aby npc. Zdeněk Frabša odcestoval o jeden den dříve (nezbytné organizační záležitosti).

12.  Ú pověřuje Denisu Pěknou jednáním na MŠMT v souvislosti s pověřením lektorů ČBS vyučovat bridž. O výsledcích jednání bude informovat Ú a Táňu Grosmanovou.

13.  Petr Nesvadba předloží návrh na rozdělení pravomocí a zodpovědnosti mezi Ú a komisemi v jednotlivých oblastech tak, aby mohl být projednán na příští schůzi Ú.

14.  Ú pověřuje Petra Hebáka zajištěním sekretáře pro domácí agendu a účetní(ho). Pokud to nebude možné jinak, bude práce účetní(ho) honorována (předpokládá se částka do 2 tis. Kč měsíčně).

15.  Ú obdrželo návrh Dušana Šlachty na vývoj a údržbu software pro výpočet turnajů (případně dalšího bridžového software) a pověřilo Petra Nesvadbu zjištěním současného stavu, jednáním s komisemi, kterých se tento návrh týká (soutěžní, ved. turnajů, klasifikační) a vypracováním návrhu na případné další jednání s Dušanem Šlachtou.

 

V Praze, 11.6.2002           Zapsal: Nesvadba