Zápis z úvodního jednání ÚČBS

konaného dne 12. 10. 2002 od 14:30 hodin v hotelu Kettner

 

Přítomni: Frabša, Nesvadba, Pěkná, Verdier, Volhejn

Omluveni: Ertner, Kopřiva

 

  1. Nově zvolení členové ÚČBS zvolili Jana Volhejna předsedou ÚČBS a Marca Verdiera místopředsedou ÚČBS.
  2. ÚČBS schválilo propozice přeboru smíšených dvojic s topovým hodnocením v navrženém znění po drobných formálních úpravách.

 

Příští jednání ÚČBS: v době přeboru smíšených dvojic s topovým hodnocením, termín bude upřesněn.

 

Zapsal: Volhejn