§¨©ª§¨©ª§¨©ª§¨©ª

                 Letní bridžový víkend

                         2007

        Nové Město nad Metují

            Summer bridge weekend

§¨©ª§¨©ª§¨©ª§¨©ª

Program

Pátek                      18.30       Vedlejší párák

8. 6.

 

Sobota                   10.20      Zahájení

9. 6.                        10.30       VC Pohár Metuje - 1. kolo

                               15.00       VC Pohár Metuje - 2. kolo

                               20.00       Individuál

 

Neděle                     9.00       Švýcarské týmy

10. 6.                      14.30       Pohoštění

                               15.00       Vyhlášení vítězů a předání cen

Hraje se v sokolovně

Vklady

Vedlejší párák                        50,- Kč za hráče

VC Pohár Metuje                 200,- Kč za hráče

Individuál                               50,- Kč za hráče

Týmy                                     300,- Kč za tým

Ceny

Putovní trofej POHÁR METUJE

Peněžité ceny pro nejméně 10% účastníků každé soutěže

Věcné ceny

·         VC Pohár Metuje:

§         nejlépe umístěný pár, v němž hraje žena

§         nejlépe umístěný zahraniční pár

§         nejlépe umístěný pár, v němž hraje junior

§         pár s největším zlepšením ve druhém kole - raketa

·         nejúspěšnější hráč a hráčka víkendu

 

Zveme všechny zájemce

Bridžový oddíl Nové Město nad Metují
 

Programme

Friday                    18.30       Special pairs

8th June

 

Saturday               10.20       Opening

9th June                 10.30       GP Metuje Cup - 1st session

                               15.00       GP Metuje Cup - 2nd session

                               20.00       Individual

 

Sunday                    9.00       Swiss Teams

10th June                14.30      Refreshment

 15.00      Prize-giving ceremony

Played in Sokol Hall

Entry fees

Special Pairs                           50,- Kč per player

GP Metuje Cup                    200,- Kč per player

Individual                               50,- Kč per player

Teams                                   300,- Kč per team

Prizes

Challenge trophy METUJE CUP

Cash prizes for at least 10 per cent of participants

Other prizes:

·         GP Metuje Cup:

§         the best pair containing woman

§         the best foreign pair

§         the best pair containing a junior

§         pair with the highest score improvement in 2nd session - rocket

·         He-high-scorer and she-high scorer

 

All players invited

by Bridge Club Nové Město nad Metují
 

Ubytování

V žádostech o rezervaci noclehů uvádějte, zda přijedete v pátek nebo až v sobotu a zda dáváte přednost hotelu či ubytovně. Žádosti adresujte:

MUDr. Marie Volhejnová

Nad stadionem 1319

Nové Město nad Metují

549 01

tel.: 491 472 198, 723 877 695

Uzávěrka rezervací: 4. června 2007

Kontaktní adresa

Ing. Josef Petera

Orlická 974

Dobruška

518 01

tel.: 604 642 911

e-mail:   petera@topos.cz

 

Nové Město nad Metují se těší, že ho v červnu navštívíte.

Accommodation

For accommodation reservations apply to:

MUDr. Marie Volhejnová

Nad stadionem 1319

Nové Město nad Metují

549 01

phone n.: 491 472 198, 723 877 695

Deadline for reservations: 4th June 2007

Contakt address

Ing. Josef Petera

Orlická 974

Dobruška

518 01

phone n.: 604 642 911

e-mail:   petera@topos.cz

 

Nové Město nad Metují hopes to see you in June.