VC Prahy 20.-21. 10. 2005

 

Hlavní párový turnaj

Soukromé zápisové lístky:      1.kolo  2.kolo

Frekvence:                     1.kolo  2.kolo