ME Warszawa 1999

Pavel Mokráň

Žiadny strach z veľkých zvierat

Na poslednú chvíľu sa pre účasť na 5. ME bridžových seniorov rozhodla aj česko-slovenská dvojica Grosmanová - Mokráň. Osud chcel, aby v 2. kvalifikačnom kole hrali ako EW rozdania 23 a 24 proti p. Damianimu, predsedovi Svetovej Bridžovej Federácie. V rozdaní 23 č.-s. pár vylicitoval a splnil 4, čo bol lepší priemer. V rozdaní 24 (W/none) sa licit odehral nasledovne:

10
K10873
A62
KJ98
Q63 J874
AQJ95 2
943 QJ85
42 A1063
AK952
64
K107
Q75
Jih Západ Sever Východ
Damiani Szwarz
pas 1 pas
1 pas 2 pas
3 BT pas pas pas

Pan Damiani asi čakal od severu trochu viac. Po výnose 9 zobrala obrana pohodlne 6 zdihov, čo bol takmer top.

    Český pár Bahník - Grosman hral na linke NS v inej sekcii to isté rozdanie proti renomovanej polskej dvojici. Pri ich stole bola licitácia trochu iná:

Jih Západ Sever Východ
pas 1 kontra *)
rekontra pas pas 1
kontra pas 2 pas
3 BT kontra pas pas
pas

*) bi - kontra (?)

Juh (Bahník) má po pikovom výnose vypracované 4 pikové zdvihy. Naviac, po odohraní esa a kráľa kárového, v závere dostal pri odohrávaní pikov východ do trefo-kárového skvízu a splnil s 1 nadzdvihom. Znamenalo to čistý top.

 

Pozor na ALERT!

V prvom kvalifikačnom kole hral česko-slovenský pár Grosmanová - Mokráň ako NS rozdanie 6 proti čulým, skorej narodeným talianskym dámam. (E/EW):

K742
65
K842
Q52
A8 J105
AK10942 QJ
- Q95
J7643 AK1098
Q963
873
AJ10763
-
Jih Západ Sever Východ
1
1 2 3 4
pas 4 BT pas 5
pas 6 pas pas
kontra *) pas pas pas

*) Kontra Lightnera, žiada výnos do 1. farby, ktorú licitoval stôl. Žiaden z páru NS nealertoval. Po trefovom výnose a šnape bol záväzok porazený. Zhora dole bolo plnené 6, jediný nápis 200 bol hrdo na našom riadku. Dámy si však rozdanie pozorne prehliadli, konštatovali, že jsme nealertovali výnosovú kontru a zavolali rozhodcu. Hlavný rozhodca zmenil výsledok na 7 splnených z EW! Tak zmenil čistý top na čistú nulu, čo znamenalo pro 26 rozdaniach za kolo stratu takmer 4%. Zdá se vám to spravodlivé? Pomocný rozhodca z Polska by bol rozhodol inak.

Ak by sme nemali červené pred očami, mohli sme aj my pokračovat v analýze: ak by ste vy zalicitovali 7, o ktorých si myslíme, že idú, my by sme zalicitovali 7 v obrane. Aj pri štyroch pádoch s kontrou nám to dá výsledok blízky topu.

kytky

Návrat Návrat na hlavní stránku ME

Naposledy editováno: 13.05.2002 11:02