Žermanice 2002

Sobota 17.8.

Blesk družstev
 +-------------------------------------------------------------------------+
 |Por. Druzstvo          VP  IMP  Zapasy  Prumer VP +-VP/IMP|
 +-------------------------------------------------------------------------+
 | 1.| Eva D.          | 67 | 63 |  8   |   8.4 |  /  |
 | 2.| V.Morava         | 66 | 60 |  8   |   8.3 |  /  |
 | 3.| Anna K.         | 60 | 58 |  8   |   7.5 |  /  |
 | 4.| Hranice         | 59 | 17 |  8   |   7.4 |  /  |
 | 5.| ZOO           | 50 | 27 |  8   |   6.3 |  /  |
 | 6.| O.P.           | 45 | -3 |  8   |   5.6 |  /  |
 | 7.| Brejlovci        | 34 | -53 |  8   |   4.3 |  /  |
 | 8.| CSL           | 31 | -79 |  8   |   3.9 |  /  |
 | 9.| Radka          | 20 | -90 |  8   |   2.5 |  /  |
 +-------------------------------------------------------------------------+

Cislo Druzstvo

 1 O.P.: DEMLOVA(698), BYDZOVSKY(1753), KICINOVA(2204), PALECEK
 2 Radka: JAROS/HKR(2030), HARTMANNOVA(2029), DITETOVA JUN.(2130), FRIEDRICH
 3 ČSL: BALOUNOVA(445), MELICHAROVA(409), SMEJKAL(SVK), SMEJKALOVA(SVK)
 4 Eva D.: DITETOVA(1985), FORT(703), HARTMANN(543), VANEK(563) 
 5 V.Morava: KOCIAN(674), PICMAUSOVA(618), PICMAUS(415), LISKA(405)
 6 Hranice: KASTOVSKY(911), KOVAR(1727), BULLA(1946), BULLOVA(1947)
 7 ZOO: PULKRAB JUN.(1734), SIDLOVA(2197), LISKOVA/CBM(1911), PEKNY(1912)
 8 Brejlovci: DVORAK(2102), KOPECKY, SRUBAR(973), TOMCALA(691)
 9 Anna K.: KRAUS(710), LUDVIK(713), KRAUSOVA(711), MODRITZER(1341)

      +-------------------------------------------------------+
      |   Butler po 9. kole - Zermanice 02        |
      +-------------------------------------------------------+
      |Por. Hraci          IMP/rozd. IMP  Rozdani |
      +-------------------------------------------------------+
      | 1.| Liska-Picmaus      | 2.30 |  62|  27  |
      | 2.| Hartmann-Vanek      | 1.93 |  52|  27  |
      | 3.| Kraus-Ludvik       | 1.48 |  40|  27  |
      | 4.| Bulla-Bullova      | 0.96 |  26|  27  |
      | 5.| Krausova-Modritzer    | 0.93 |  25|  27  |
      | 6.| Pekna-Pekny       | 0.78 |  21|  27  |
      | 7.| Ditetova-Fort      | 0.56 |  15|  27  |
      | 8.| Picmausova-Kocian    | 0.26 |  7|  27  |
      | 9.| Pulkrab-Sidlova     | 0.19 |  5|  27  |
      | 10.| Demlova-Bydzovsky    | -0.04 |  -1|  27  |
      | 11.| Kicinova-Palecek     | -0.15 |  -4|  27  |
      | 12.| Balounova-Melicharova  | -0.52 | -14|  27  |
      | 13.| Kastovsky-Kovar     | -0.56 | -15|  27  |
      | 14.| Srubar-Tomcala      | -1.07 | -29|  27  |
      | 15.| Dvorak-Kopecky      | -1.26 | -34|  27  |
      | 16.| Hartmannova-Jaros    | -1.48 | -40|  27  |
      | 17.| Ditetova-Friedrich    | -2.00 | -54|  27  |
      | 18.| Smejkalova-Smejkal    | -2.30 | -62|  27  |
      +-------------------------------------------------------+

Neděle 18.8.

Volný párový 1

Rank  No     Pair                 Result
 1.  13 Hartmannová-Jároš              70.83 %
 2.  12 Ditetova E.-Ditetova R.           64.58 %
 3.  1 Balounova-Melicharova            47.92 %
 4.  11 Dvorak-Kopecky               43.75 %
 5.  2 Bydzovsky-Ludvik              39.58 %
 6.  3 Kicinova-Palecek              33.33 %

Pondělí 19.8.

Volný párový 2

 POŘADÍ PÁR     JMÉNA        BODY   %
  1.  3  Kraus-Ludvík         81  67.50
  2.  4  Baláš-Picmaus         67  55.83
  3.  2  Dvořák-Kopecký        59  49.17
  4.  5  Kičinová-Poláček       56  46.66
  5.  1  Dítětová R.-Fořt       50  41.66
  6.  6  Bullová-Bulla         47  39.17

Úterý 20.8.

 Instant - NS
 
 1. 6 Dvořák-Kopecký     -36  20
 2. 3 Krausová-Picmaus    -65  15
 3. 2 Hartmann-Vaněk    -111  10
 4. 5 Šrubař-Tomčala    -114  6 
 5. 1 Dítětová-Fořt     -123  4
 6. 4 Balounová-Melicharová -146  2
 7. 7 Dítětová R.-Friedrich -176  1

 E-W
  
 1. 11 Kraus-Ludvík     212  20 
 2. 13 Baláš-Modritzer    189  15
 3. 16 Liška-Štulír      97  10
 4. 17 Kičinová-Poláček    87  6
 5. 14 Bydžovský-Demlová   79  4
 6. 12 Picmausová-Šlachta   60  2
 7. 15 Bullová-Bulla     45  1
 
Hlavní párový

Rank  No     Pair            Sess. 1 Sess. 2 Sess. 3  Result
 1.  3 Kraus(710) - Ludvík(713)       60.42  54.86  60.88   58.72
 2.  5 Baláš(1842) - Picmaus(415)      57.87  55.32  59.25   57.54
 3.  7 Krausová(711) - Modritzer(1341)   64.81  53.94  53.33   57.22
 4.  10 Demlová(698) - Bydžovský(1753)    46.88  56.25  64.35   55.48
 5.  4 Picmausová(618) - Kocián(674)    58.96  57.55  48.38   55.02
 6.  6 Hartmann(543) - Vaněk(563)      56.46  51.30  55.63   54.69
 7.  1 Dítětová(1985) - Fořt(703)      47.29  60.68  55.79   54.09
 8.  14 Liška(405) - Štulír(1752)      48.75  56.51  51.16   51.85
 9.  2 Šídlová(2197) - Pulkrab jun.(1734)  50.93  50.23  52.78   51.31
 10.  15 Dvořák(2102) - Kopecký(2292)     49.07  53.24  49.79   50.67
 11.  8 Pěkná(1911) - Pěkný(1912)      51.39  52.78  45.63   49.78
 12.  12 Kaštovský(911) - Kovář(1727)     53.24  46.99  47.71   49.26
 13.  11 Šrubař(973) - Tomčala(691)      52.08  45.60  49.07   48.92
 14.  9 Balounová(445) - Melicharová(409)  51.25  47.92  41.67   46.88
 15.  19 Hartmannová(2029) - Jároš(2030)   46.99  42.13  46.76   45.29
 16.  18 Kičinová(2204) - Poláček       44.46  44.53  46.67   45.27
 17.  13 Bulla(1946) - Bullová(1947)     39.58  38.80  55.32   44.60
 18.  16 Smejkalová(SVK) - Smejkal(SVK)    38.19  44.91  34.17   38.91
 19.  17 Dítětová R.(2130) - Friedrich    33.54  36.46  33.10   34.26

Středa 21.8.

Volný párový 3

Rank  No     Pair                 Result
 1.  4 Dvořák-Kopecký               72.92 %
 2.  5 Demlová-Ludvík               56.25 %
    3 Dítětová E.-Kraus              56.25 %
 4.  2 Dítětová R.-Baláš              50.00 %
 5.  7 Bullová-Bulla                47.92 %
 6.  8 Melicharová-Liška              37.50 %
 7.  1 Smejkalová-Smejkal             29.17 %

Volný párový 4

Rank  No     Pair                 Result
 1.  4 Demlová-Liška                64.29 %
 2.  5 Krausová-Picmausová             57.74 %
 3.  8 Balounová-Melicharová            51.79 %
 4.  7 Dítětová E.-Friedrich            50.60 %
 5.  2 Dvořák-Kopecký               46.43 %
 6.  6 Poláček-Tomčala               45.24 %
 7.  1 Bullová-Bulla                44.64 %
 8.  3 Kičinová-Kaštovský             39.29 %

Individuál

Rank  No     Player                Result
 1.  3 Šlachta                   62.85 %
 2.  7 Modritzer                  62.15 %
 3.  18 Dítětová E.                 58.68 %
 4.  19 Baláš                    58.33 %
    1 Picmaus                   58.33 %
 6.  22 Liška                    56.94 %
 7.  9 Kopecký                   55.90 %
 8.  27 Tomčala                   54.86 %
 9.  20 Fořt                    54.51 %
    13 Ludvík                   54.51 %
 11.  15 Picmausová                 54.17 %
 12.  10 Dvořák                   53.47 %
 13.  16 Kraus                    52.78 %
 14.  25 Melicharová                 52.43 %
    11 Bulla                    52.43 %
 16.  2 Hartmann                  51.74 %
 17.  5 Demlová                   49.31 %
 18.  24 Kaštovský                  48.61 %
 19.  26 Šrubař                   48.26 %
 20.  14 Krausová                  47.22 %
 21.  28 Balounová                  46.18 %
 22.  21 Vaněk                    44.79 %
 23.  17 Dítětová R.                 43.75 %
 24.  23 Smejkal                   41.32 %
 25.  6 Poláček                   35.42 %
 26.  4 Jároš                    35.07 %
 27.  12 Bullová                   34.38 %
 28.  8 Friedrich                  31.60 %

Čtvrtek 22.8.

Volný párový 5

Rank  No     Pair                 Result
 1.  5 Bydžovský-Liška               63.54 %
 2.  8 Baláš-Picmaus                61.46 %
 3.  9 Picmausová-Ludvík              58.33 %
    7 Dítětová E.-Kopecký             58.33 %
 5.  3 Bullovi                   56.25 %
 6.  6 Melicharová-Dvořák             50.00 %
 7.  2 Smejkalovi                 41.67 %
 8.  1 Friedrich-Poláček              31.25 %
 9.  10 Dítětová R.-Žák               29.17 %

 Volenkový

Rank  No     Pair                 Result
 1.  10 Picmausová-Ludvík              61.67 %
 2.  8 Pěkná-Pulkrab                58.75 %
 3.  2 Krausová-Picmaus              56.25 %
 4.  9 Balounová-Liška               55.83 %
 5.  7 Dítětová R.-Fořt              55.42 %
 6.  1 Demlová-Modritzer              54.17 %
 7.  3 Šídlová-Pěkný                51.67 %
 8.  4 Dítětová E.-Vaněk              48.75 %
 9.  12 Bullová-Kopecký               46.25 %
 10.  11 Melicharová-Baláš              42.92 %
 11.  5 Smejkalovi                 41.25 %
 12.  6 Kičinová-Kaštovský             38.75 %
 13.  13 Hartmannovi                 38.33 %

Vedlejší - paralelní

Rank  No     Pair        Result
 1.  6 Kraus-Šlachta       67.50 %
 2.  2 Bydžovský-Štulír      55.00 %
 3.  3 Dvořák-Jároš        51.67 %
 4.  5 Bulla-Kovář        46.67 %
 5.  4 Friedrich-Poláček     42.50 %
 6.  1 Šrubař-Tomčala       36.67 %

Pátek 23.8.

Volný párový 6

Rank  No     Pair                 Result
 1.  6 Kičinová-Bydžovský             65.18 %
 2.  1 Dítětová E.-Baláš              64.29 %
 3.  8 Dvořák-Melicharová             62.50 %
 4.  7 Liška-Štulír                55.36 %
 5.  4 Dítětová R.-Kopecký             53.57 %
    3 Kraus-Ludvík                53.57 %
 7.  11 Bullovi                   51.56 %
 8.  10 Kaštovský-Kovář               43.75 %
    5 Smejkalovi                 43.75 %
 10.  9 Friedrich-Tomčala              35.16 %
 11.  2 Poláček-Žák                 24.11 %

Hlavní soutěž družstev

 +-------------------------------------------------------------------------+
 |Por. Druzstvo          VP  IMP  Zapasy  Prumer VP +-VP/IMP|
 +-------------------------------------------------------------------------+
 | 1.| Eva D.          |145 | 203 |  7   |  20.7 |-2 /  |
 | 2.| V.Morava         |124 | 111 |  7   |  17.7 |-2 /  |
 +-------------------------------------------------------------------------+
 | 3.| Anna K.         |124 | 151 |  7   |  17.7 |-2 /  |
 | 4.| O.P.           | 98 | -33 |  7   |  14  |-1 /  |
 +-------------------------------------------------------------------------+
 | 5.| HK            | 91 | -51 |  7   |  13  |-3 /  |
 | 6.| Ospalci         | 97 | 10 |  7   |  13.9 |-3 /  |
 +-------------------------------------------------------------------------+
 | 7.| Hranice         | 84 | -96 |  7   |  12  |  /  |
 | 8.| CSL           | 45 |-295 |  7   |   6.4 |  /  |
 +-------------------------------------------------------------------------+

Soupisky soutěže družstev
 
Jméno
 Kapitán
 Hráči
 
V.Morava
 Baláš
 Kocián, Picmaus, Picmausová
 
Hranice
 Bullová
 Bulla, Kaštovský, Kovář
 
O.P.
 Demlová
 Bydžovský, Kičinová, Paleček
 
Ospalci
 Liška
 Šrubař, Štulír, Tomčala
 
ČSL
 Smejkal
 Balounová, Melicharová, Smejkalová, Dítětová R., Friedrich
 
Anna K.
 Ludvík
 Krausová, Kraus, Modritzer
 
Eva D.
 Dítětová
 Fořt, Hartmann, Vaněk
 
HK
 Dvořák
 Hartmannová, Jároš, Kopecký
 
+-------------------------------------------------------+
|   Butler po 7. kole - Zermanice 02        |
+-------------------------------------------------------+
|Por. Hraci          IMP/rozd. IMP  Rozdani |
+-------------------------------------------------------+
| 1.| Krausova-Modritzer    | 1.25 | 140| 112  |
| 2.| Hartmann-Vanek      | 1.16 | 130| 112  |
| 3.| Ditetova-Fort      | 1.01 | 113| 112  |
| 4.| Picmausova-Kocian    | 0.56 |  63| 112  |
| 5.| Balas-Picmaus      | 0.54 |  61| 112  |
| 6.| Demlova-Bydzovsky    | 0.35 |  39| 112  |
| 7.| Srubar-Tomcala      | 0.25 |  28| 112  |
| 8.| Kraus-Ludvik       | 0.24 |  27| 112  |
| 9.| Dvorak-Kopecky      | -0.02 |  -2| 112  |
| 10.| Liska-Stulir       | -0.24 | -27| 112  |
| 11.| Kastovsky-Kovar     | -0.46 | -51| 112  |
| 12.| Hartmannova-Jaros    | -0.50 | -56| 112  |
| 13.| Bullova-Bulla      | -0.63 | -71| 112  |
| 14.| Kicinova-Polacek     | -0.70 | -78| 112  |
| 15.| Ditetova R.-Friedrich  | -1.25 | -140| 112  |
| 16.| Balounova-Melicharova  | -1.34 | -107|  80  |
| 17.| Smejkalova-Smejkal    | -2.16 | -69|  32  |
+-------------------------------------------------------+

Mimořádný blesk družstev

 +-------------------------------------------------------------------------+
 |Por. Druzstvo          VP  IMP  Zapasy  Prumer VP +-VP/IMP|
 +-------------------------------------------------------------------------+
 | 1.| Anna K.         | 90 | 102 |  7   |  12.9 |  /  |
 | 2.| V.Morava         | 72 | 75 |  7   |  10.3 |  /  |
 | 3.| HK            | 66 | 10 |  7   |   9.4 |  /  |
 | 4.| O.P.           | 62 | 12 |  7   |   8.9 |  /  |
 | 5.| Eva D.          | 58 | 16 |  7   |   8.3 |  /  |
 | 6.| Hranice         | 37 | -37 |  7   |   5.3 |  /  |
 | 7.| Ospalci         | 35 | -79 |  7   |   5  |  /  |
 | 8.| CSL           | 28 | -99 |  7   |   4  |  /  |
 +-------------------------------------------------------------------------+

      +-------------------------------------------------------+
      |   Butler po 8. kole - Zermanice 02        |
      +-------------------------------------------------------+
      |Por. Hraci          IMP/rozd. IMP  Rozdani |
      +-------------------------------------------------------+
      | 1.| Kraus-Ludvik       | 2.21 |  62|  28  |
      | 2.| Krausova-Modritzer    | 1.82 |  51|  28  |
      | 3.| Hartmann-Vanek      | 1.64 |  46|  28  |
      | 4.| Balas-Picmaus      | 1.57 |  44|  28  |
      | 5.| Picmausova-Kocian    | 1.39 |  39|  28  |
      | 6.| Balounova-Melicharova  | 1.25 |  15|  12  |
      | 7.| Dvorak-Kopecky      | 0.29 |  8|  28  |
      |  | Demlova-Bydzovsky    |    |  8|  28  |
      | 9.| Kicinova-Polacek     | 0.14 |  4|  28  |
      | 10.| Hartmannova-Jaros    | -0.07 |  -2|  28  |
      | 11.| Kastovsky-Kovar     | -0.11 |  -3|  28  |
      | 12.| Ditetova-Fort      | -0.86 | -24|  28  |
      | 13.| Bullova-Bulla      | -1.29 | -36|  28  |
      | 14.| Liska-Stulir       | -1.36 | -38|  28  |
      | 15.| Srubar-Tomcala      | -1.50 | -42|  28  |
      | 16.| Ditetova R.-Friedrich  | -2.86 | -80|  28  |
      | 17.| Smejkalova-Smejkal    | -3.25 | -52|  16  |
      +-------------------------------------------------------+

   Žermanice 02 losovaný
   =====================
 *** North *** 

Rank  No     Pair                 Result
 1.  3 Šídlová-Šlachta               59.92 %
 2.  2 Baláš-Bydžovský               59.52 %
 3.  4 Bullová-Ludvík               55.16 %
 4.  6 Kičinová-Vaněk               53.17 %
 5.  1 Hartmann-Pulkrab              48.41 %
 6.  5 Liška-Poláček                45.63 %
 7.  7 Balounová-Jároš               42.46 %
 8.  8 Smejkalovi                 35.71 %

 *** East *** 

Rank  No     Pair                 Result
 1. 101 Pěkná-Picmaus                67.41 %
 2. 109 Dítětová R.-Dítětová E.           59.38 %
 3. 102 Dvořák-Modritzer              56.70 %
 4. 105 Krausová-Štulír               53.13 %
 5. 103 Melicharová-Kraus              50.45 %
 6. 104 Fořt-Kopecký                47.32 %
 7. 108 Friedrich-Žák                39.73 %
 8. 107 Demlová-Pěkný                39.29 %
 9. 106 Picmausová-Bulla              36.61 %
Nejlepší hráči Žermanice 05
Celkem Umístění Body NB
A B C D E F G A B C D E F G
Blesk dr. Párový Individuál Instant Družstva Volenka Vedlejší
1. Picmaus 127 2 2 4,5 2 2 3 16 36 17 15 32 11 0
2. Ludvík 123 3 1 9,5 1 3 1 12 40 12 20 24 15 0
3. Kraus 114 3 1 13 1 3 1 12 40 8 20 24 0 10
4. Modritzer 109 3 3 2 2 3 6 12 32 19 15 24 7 0
5. Dítětová E. 104 1 7 3 5 1 8 20 18 18 4 40 4 0
6. Baláš 102 2 4,5 2 2 10 0 36 17 15 32 2 0
7. Fořt 102 1 7 9,5 5 1 5 20 18 12 4 40 8 0
8. Picmausová 99 2 5 11 6 2 1 16 24 10 2 32 15 0
9. Vaněk 98 1 6 22 3 1 8 20 21 3 10 40 4 0
10. Krausová 97 3 3 20 2 3 3 12 32 3 15 24 11 0
11. Hartmann 96 1 6 16 3 1 13 20 21 5 10 40 0 0
12. Liška 75 2 8 6 3 6 4 16 16 15 10 8 10 0
13. Kocián 72 2 5 2 16 24 0 0 32 0 0
14. Demlová 65 6 4 17 5 4 6 5 28 4 4 17 7 0
15. Dvořák 64 7 10 12 1 5 3 3 12 9 20 12 0 8
16. Bydžovský 63 6 4 5 4 2 5 28 0 4 17 0 9
17. Kopecký 63 7 10 7 1 5 9 3 12 14 20 12 2 0
18. Štulír 43 8 3 6 2 0 16 0 10 8 0 9
19. Poláček 38 6 16 26 4 4 5 5 3 3 6 17 0 4
20. Tomčala 38 7 13 8 4 6 6 3 6 13 6 8 0 2
21. Pulkrab 34 5 9 2 7 14 0 0 0 13 0
22. Šlachta 32 1 6 1 0 0 20 2 0 0 10
23. Kičinová 31 6 16 4 4 12 5 3 0 6 17 0 0
24. Bulla 30 4 17 14,5 7 7 4 9 2 7 1 5 0 6
25. Pěkná 30 5 11 2 7 10 0 0 0 13 0
26. Jároš 28 9 15 27 5 3 1 4 3 0 12 0 8
27. Kovář 28 4 12 7 4 9 8 0 0 5 0 6
28. Šrubař 28 7 13 19 4 6 6 3 6 3 6 8 0 2
29. Šídlová 26 5 9 7 7 14 0 0 0 5 0
30. Balounová 25 8 14 21 6 8 4 2 5 3 2 3 10 0
31. Kaštovský 25 4 12 18 7 12 9 8 3 0 5 0 0
32. Bullová 22 4 17 25 7 7 9 9 2 3 1 5 2 0
33. Pěkný 22 5 11 7 7 10 0 0 0 5 0
34. Melicharová 21 8 14 14,5 6 8 10 2 5 7 2 3 2 0
35. Dítětová R. 17 9 19 23 7 8 5 1 1 3 1 3 8 0
36. Hartmannová 17 9 15 5 13 1 4 0 0 12 0 0
37. Friedrich 13 9 19 28 7 8 5 1 1 3 1 3 0 4
38. Smejkal 10 8 18 24 8 11 2 1 3 0 3 1 0
39. Smejkalová 7 8 18 8 11 2 1 0 0 3 1 0