Zpráva pro kluby 

Ústředí rozhodlo o svolání řádné konference ČBS pravděpodobně
v září. Kluby předloží návrhy: na kandidáty do nového Ústředí,
na změny stanov a podněty pro zprávu.

  

ZÁPIS z 19. jednání ÚČBS dne 23. dubna 1999 

Přítomni: Bahníko vá, Batela, Böhmová, Franz, Hofmanová, Jelínková, Kocián, Machát

Omluveni: Hebák

Nepřítomni: Štulc, Kypta

Kontrola úkolů 

9/5 - Trvá.

14/3 - ČBS neobdržel oficiální pozvánku na jednání ČOV. O přidružené členství budeme znovu žádat v příštím roc e.

15/4 - Trvá.

16/3 - Trvá.

17/3 - Ústředí bylo informováno o práci RK. Informace je přílohou.

17/4 - Pověřené osoby připraví návrh s předstihem, tak aby byly projednány na příštím jednání Ústředí (28. května). 18/2 - Trvá. 18/5 - Trvá. Termín do příští schůze.

Nové úkoly 

19/1 - Ústředí rozhodlo o svolání řádné konference ČBS pravděpodobně v září. Kluby předloží návrhy na kandidáty do nového Ústředí, změny stanov a podněty pro zprávu. Ústředí pověřuje přípravou Konference delegátů: L. Batelu, E. Bahníkovou a H. Hofmanovou.

19/2 - Vedoucí I.ligy informoval o nutnosti odehrání zkaženého 10. kola I.ligy. Termín a místo určí domácí tým tak, aby bylo odehráno do konce května. Případné náklady hradí pořadatel 2. turnaje. Ústředí vyzývá pořadatele, aby v budoucnosti zajistili, aby k podobným nesrovnalostem nedocházelo.

19/3 - Na ME žen na Maltě jsou nominovány: Erdeová, Hnátová, Lančová, Pokorná, Svobodová, Tomčíková.

Příští jednání bude 28. května v 16.30 v hotelu K ettner. 

Zapsala: Hofmanová