Stránka
Národního odvolacího výboru,
Disciplinární komise a
Komise vedoucích turnajů

NOV ČBS

  Členové NOV

        Tomáš Fořt, Jan Volhejn, David Vozábal

  Rozhodnutí NOV

    Hejduk (15.5.2002):

        Rozhodnutí NOV ve věci odvolání V. Hejduka na II. lize (15.5.2002).

    STAR (20.10.2006):

        Žádost družstva STAR      Rozhodnutí NOV ve věci družstva STAR (20.10.2006)

        Žádost družstva STAR o revokaci rozhodnutí NOV      Příloha 1    Příloha 2      Rozhodnutí NOV o revokaci (30.11.2006)

    ESA (30.11.2006):

        Odvolací formulář strana 1    Odvolací formulář strana 2

        Odvolání proti rozhodnutí odvolací komise      Rozhodnutí NOV ve věci družstva ESA (30.11.2006)

    DOROST Havířov (15.3.2012):

       Odvolací formulář       Odvolání proti rozhodnutí odvolací komise      Rozhodnutí NOV

 

Platné předpisy

Pracovní skupina

Vladimír Nulíček, Pavel Pěkný, Petr Pulkrab, Ondřej Bahník

        Pravidla soutěžního bridže 2007 (česky vydáno 2009)

        Pravidla soutěžního bridže 2007 (anglicky)

        Soutěžní řád (platný od 1.9.2012, novela 30.7.2013)

                Podrobněji k alertování (platné od 1.9.2012)

                Vzor české konveční karty - mini (xlsx)

                Vzor české konveční karty - mini (xls)

                Vzor české konveční karty - mini (pdf)

                Vzor české konveční karty - maxi

                Návod na vyplnění české konvenční karty

                Převodní tabulky IMP na VP (2013)

        Disciplinární řád

        Klasifikační řád 2010

 

Materiály pro rozhodčí

        Materiály pro seminář rozhodčích

        Výpočty bridžových soutěží

 

Verdikty Disciplinární komise

  Členové komise

        Jan Martynek, Petr Pulkrab, Pavel Sajal (Ondřej Krása a Otakar Svoboda)

        Verdikt z 14.5.2012

        Verdikt z 8.1.2010

        Verdikt z 27.5.2005

Archív

        Olympijský bridž.

        Proč nový klasifikační řád?

        Návrh modifikace soutěžního řádu 2002.

        Klasifikace dražebních systémů (novela přílohy SŘ)